Home Departments Group Job opportunities
Job opportunities


oferta

PRÀCTIQUES D’INTRODUCCIÓ A LA RECERCA AL’INSTITUT DE QUÍMICA AVANÇADA DE CATALUNYA (IQAC-CSIC) S’ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques de recerca a estudiantes d’últim any de carrera o acabats de llicenciar en el Departament de Tecnologia Química i de Tensioactius de l’IQAC-CSIC en les següents línees d’investigació:Síntesi de tensioactius biocompatibles derivats d’aminoàcids, caracterització estructural i estudi de les tecnoestructures formades en medi aquós. Investigador responsable: Lourdes Pérez, e-mail: lourdes.perez@cid.csic.es , tel: 93 4006164.  Preparació de materials nanoestructurats a partir de sistemes tensioactius autoagregats. Investigador responsable: Ramon Pons, e-mail: ramon.pons@iqac.csic.es,  tel: 93 4006150. Estudi de les interaccions de tensioactius sintètics biocompatibles amb membranes cel·lulars: aplicació potencial en medicina pulmonar. Investigador responsable: Aurora Pinazo, e-mai: aurora.pinazo@iqac.csic.es , tel: 93 4006165. El desenvolupament del treball comportarà l’ús de diferents tècniques experimentals: tècniques de síntesi química i/o enzimàtica, HPLC analítica i preparativa, HPLC-MS, RMN, microscòpia òptica, tensiometria, conductimetria, calorimetria, dispersió de llum làser i dispersió de raigs X (SAXS).Els estudiants seleccionats col·laboraran amb l’investigador responsable  segons el pla de recerca que se’ls proposi. S’ofereix flexibilitat  horària, integració en l’equip i possibilitat de realitzar un màster propi de l’IQAC.Els estudiantes que estiguin interessats s’hauran de posar en contacte amb l’investigador responsable mitjançant correu electrònic adjuntant còpia de l’expedient acadèmic i una breu descripció de la motivació .