Home Departaments Grup Department of Biomedicinal Chemistry Unitat de Química de Gliconjugats
Presentació

La Unitat de Química de Gliconjugats, utilitza eines de síntesi química com la síntesi de pèptids, la química de carbohidratsaromàtics i el pal.ladi electrophilic catalitzant reaccions creuades d'acoblament per preparar compostos per a l'estudi de la bioquímica i química medicinal. Catàlisi enzimàtica, inhibició i la immunitat, basades en imatges moleculars, el dolor i les malalties amiloide transtiretina són els principals camps d'especialització de la Unitat.