Presentació

La recerca se centra en el disseny, producció i avaluació de biocatalitzadors i carboligation molècules biològicament actives. Biocatalíticos carboni-carboni formació, en el nucli d'una metodologia chemoenzymatic, té el potencial per accedir a stereochemically molècules complexes que no són fàcilment produïts per síntesi orgànica convencional. Per tant, són particularment adequats per a l'obtenció de nous tipus d'estructures (és a dir, per generar diversitat molecular) accessible per a les investigacions en el descobriment de fàrmacs.

Visitar la web del grup: http://pereclapes.wordpress.com/