Presentació

El Grup de Nanobiotecnologia pel Diagnòstic (Nb4D) s'ha centrat en el desenvolupament de noves eines de diagnòstic molecular per proporcionar alternatives a les limitacions reals existents en diversos camps, però especialment en la clínica i la seguretat alimentària àrees. La combinació dels avenços biotecnològics i nanotecnològiques han donat lloc a nous enfocaments diagnòstics moleculars per millorar l'eficiència i / o perfeccionar i ampliar els límits de detecció. Superfícies nanoestructuradas i nanopartícules poden ser la base per a la construcció de materials híbrids funcionals consistents en tant orgànics (biomolècules) i components inorgànics. Biosensors són entre les possibles aplicacions d'aquests nous immunosensors utilitzant anticossos com elements de bioreconeixement fascinants amb característiques com la possibilitat de respondre selectivament a substàncies bioactives o biològiques i la capacitat de respondre d'una forma fisiològica. Les propietats úniques dels nanomaterials determinats combinats amb l'excel lent característiques dels anticossos permeten preveure nous sensors químics i biològics exquisidament sensibles.

Visitar la web del grup: http://www.iqac.csic.es/nb4d/