Presentació

Els objectius principals del grup son l’estudi de processos d’autoagregació de molècules tensioactives a fi de contribuir al desenvolupament d’aplicacions nanotecnològiques. El coneixement dels aspectes bàsics d’agregats tensioactius (miceles, cristalls líquids, vesícules) i de dispersions col•loïdals (microemulsions, nano-emulsions, etc) permet la seva aplicació com a nanoreactors per a la preparació de nous materials nanoestructurats i com a sistemes per a l’alliberació controlada de principis actius.

 

 

Visitar la web del grup: http://www.iqac.csic.es/qci