Contact us

IQAC
Institut de Química Avançada de Catalunya

c/ Jordi Girona 18-26
08034 Barcelona – Spain
Ph: +34 93 400 61 00
Fax: +34 93 204 59 04
email: info@iqac.csic.es