L’Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC-CSIC) ofereix 2 places predoctorals i 1 plaça per a estudiants de Màster per participar en les línies de recerca del grup Medical Chemistry and Synthesis.

  • PhD en Biologia Química / Farmacologia Molecular:

El/la candidat/a formarà part d’un projecte de fotofarmacologia i les seves responsabilitats seran la caracterització de compostos fotocommutables en diferents condicions d’il·luminació.

Requisits: Màster en Biologia, Biotecnologia, Farmàcia o similar finalitzat (o en vies de finalització) amb qualificacions competitives tant de grau com de màster (>8).

Oferta PhD

 

  • PhD en Química Orgànica / Biologia Química:

El/la candidat/a formarà part d’un projecte de fotofarmacologia i els seus deures seran síntesis químiques de compostos.

Requisits: Màster en Química, Farmàcia o similar finalitzat (o en vies de finalització) amb qualificacions competitives tant de grau com de màster (>8).

Oferta PhD

 

  • Estudiant de Màster en Química Orgànica, Biotecnologia o similar

L’estudiant podrà realitzar la part experimental del treball de fi de màster (TFM) en una de les següents àrees temàtiques:  Síntesi química i caracterització de compostos bioactius, Caracterització farmacològica de compostos fotoisomeritzables o Modificació química de proteïnes amb marcatge dirigit per lligands.

Oferta Màster

Els candidats a PhD deuen enviar CV complet i expedient acadèmic a Dr. Xavier Rovira Algans (xavier.rovira@iqac.csic.es) i Dr. Xavier Gómez Santacana (xavier.gomez@iqac.csic.es).

Els estudiants de Màster deuen enviar CV breu i carta motivacional a Dr. Xavier Rovira Algans (xavier.rovira@iqac.csic.es) i Dr. Xavier Gómez Santacana (xavier.gomez@iqac.csic.es).

 

IQAC-CSIC Comunicació