L’Institut de Química Avançada de Catalunya busca investigadors postdoctorals excel·lents de qualsevol país interessats en sol·licitar la convocatòria de Beatriu de Pinós (BP 2021), de la Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), per a dur a terme un projecte de recerca de 3 anys.

La recerca realitzada en l’IQAC es basa en l’aplicació de estratègies químiques per abordar i resoldre reptes socials, principalment aquells relacionats amb la salut, la sostenibilitat de processos y productes químics, i les necessitats de materials nous per a diferents aplicacions. En aquest sentit, els programes de recerca que es duen a terme en el nostre institut estan dirigits a:

  • El desenvolupament de mètodes i estratègies per a la síntesi de molècules d’alt valor afegit (Methods & Strategies)
  • El descobriment d’entitats químiques i moleculars d’interès terapèutic, biològic i biomèdic (Tools & Hits)
  • L’estudi de molècules amb propietats tensoactives, incloent síntesi, estudis biofísics i aplicacions (Surfactants)
  • La generació i ús de coneixements de nanobiotecnologia per a la prevenció, diagnòstic i tractament de malalties (Nanomedicine)

Administrativament, els grups de recerca de l’IQAC estan organitzats en dos departaments: Química Biològica i Tensioactius i Nanobiotecnologia. A més, la recerca es complementa amb una gamma de diverses plataformes científiques i tècniques (incloent-hi cultius cel·lulars i estabulari), que ofereixen les seves capacitats per a usuaris interns i externs.

Com aplicar?

Per ser elegible, el candidat ha de:

  • Tenir el títol de doctorat (haver-lo obtingut entre l’1 de gener del 2014 i el 31 de desembre del 2019)
  • Tenir experiència postdoctoral fora d’Espanya almenys 2 anys.
  • No haver treballat o viscut a Espanya durant més de 12 mesos en els darrers 3 anys abans del termini.

Per més información i sol·licitud, visiti la web d’AGAUR.

Termini: 28 de març del 2022

 

IQAC-CSIC Comunicació