El projecte premiat, “Advanced Lipid Nanostructures to overcome Blood-Brain-Barrier”, del grup liderat per l’Olga López té com a objectiu el disseny de nanoestructures lipídiques  perquè actuïn com a peces de reparació de la barrera hematoencefàlica, membrana que protegeix el cervell. També es dissenyaran nanoestructures que facilitin l’accés de medicaments al cervell. L’objectiu final és aconseguir modificar la permeabilitat d’aquesta barrera per a aconseguir tractar amb eficàcia malalties del sistema nerviós central, com l’Alzheimer.