Química Biològica

Cap de Departament: Ignacio Alfonso

Al Departament de Química Biològica es realitza recerca multidisciplinària d’excel·lència en Química, especialment a la interfície entre la Química i la Biologia, amb l’objectiu general de dissenyar, preparar i estudiar nous compostos bioactius amb rellevància biològica o biomèdica.