Tensioactius i Nanobiotecnologia

Cap de departament: Olga López

La recerca del Departament de Tensioactius i Nanobiotecnologia (TNT) està basada en l’estudi de (bio)molècules, nano(bio)materials i sistemes supramoleculars, tant a nivell estructural com funcional, amb l’objectiu de millorar la salut humana, la seguretat alimentaria i el medi ambient. Les nostres investigacions es centren en la síntesi, caracterització, detecció o aplicació de molècules bioactives d’elevat interès científic (anticossos, oligonucleòtids, proteïnes, lípids i tensioactius), així com en la preparació de nanoestructures i la seva biofuncionalització. D’altra banda, la recerca del departament també incideix en aspectes teòrics i pràctics per al desenvolupament de productes i processos químics, especialment pel que fa a la química-física i la biocompatibilitat dels tensioactius.