PROCESSOS SOSTENIBLES I CARACTERITZACIÓ DE MATERIALS