Caracterització Espectroscòpica de Molècules i Materials