HISTÒRIA

L’Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC) s’ha creat amb la finalitat de fer recerca d’excel·lència en ciència química bàsica, però orientada a resoldre problemes específics de la societat.

L’Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC)

es va crear el 2007 per adaptar-lo millor als interessos dels científics de les àrees de Química que treballaven en el Centre d’Investigació i Desenvolupament (CID) i per proporcionar una major projecció externa de les activitats de aquests científics en el marc del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC).

L’Institut va heretar la llarga i fructífera tradició d’investigació en Química Orgànica i Tecnologia Química

iniciada a mitjans dels anys 1900. El 1967, després d’una activitat productiva a la Universitat de Barcelona, el Prof. Pascual Vila i els seus col·laboradors, els professors Manuel Ballester, Josep Castells i Fèlix Serratosa, es van traslladar a l’Institut de Química Orgànica de Barcelona (CSIC), ubicat al CID. Al mateix temps, els científics del CSIC que treballaven en el camp de la teneria i la tecnologia tèxtil, com els professors Albert Barella, Rafael Audivert i Enric Gratacós, també es van incorporar al CID per crear més tard l’Institut de Química i Tecnologia Tèxtil. Aquests moviments van impulsar el sorgiment i la consolidació de les dues principals àrees d’investigació al CID: la Química Orgànica i la Tecnologia Química.

Durant molts anys el CID ha estat el referent de la Química del CSIC a Catalunya.

No només molts estudiants de postgrau i postdoctorals formats en aquest Centre han passat a llocs rellevants en institucions acadèmiques i en el sector privat, sinó que el CID ha estat la llavor de destacats centres de recerca a Catalunya. El 1996, una acció conjunta dels grups de química bioorgànica, química teòrica i tecnologia, juntament amb investigadors que treballaven en qüestions químiques relacionades amb el medi ambient va conduir a la creació de l’Institut d’Investigacions Químiques i Ambientals de Barcelona (IIQAB). Durant el període de deu anys de vida de l’IIQAB, l’Institut es va convertir en un referent en els camps de la Química Ambiental, la Química Biològica, la Química Teòrica i Computacional, la Química Sostenible i aspectes seleccionats amb la Tecnologia Química. Alguns d’aquests camps s’han mantingut actius i s’han reforçat en el IQAC des de la seva creació el 2007. A més, durant els seus 10 anys de vida, la recerca en Nanobiotecnologia s’ha convertit en una àrea de treball potent a l’Institut. L’aparent heterogeneïtat de les àrees d’investigació actives en el IQAC es veu clarament compensada per les àmplies oportunitats d’interacció mútua, el que fa l’IQAC un Institut sòlid i modern que mira al futur recolzant-se en tres pilars clau: la robustesa de la tradició química en el nostre Centre, l’entusiasme i l’experiència del seu personal i la ferma voluntat de donar una calorosa benvinguda als científics i al personal no formats a l’Institut, proporcionant-los les millors condicions possibles per dur a terme la recerca en un entorn competitiu, amigable i col·laboratiu.