Aqui podeu descarregar les BASES del premis

Aquest el el FULL D’INSCRIPCIÓ