More

January 16, 2019 9:30

Sala d’Actes IQAC

“La influència del grup ciclobutà en l’agregació de molècules amfífiles”