More

July 6, 2021 11:00

The PhD Researcher Ellen Y. Cotrina Celis, from the group Unit of Glycoconjugate Chemistry will defend her PhD thesis online Tuesday, 6th July at 11:00h. 

Title: Descubrimiento de fármacos contra la enfermedad de Alzheimer  basados en la estabilidad de la transtiretina

Directors: Dr. Gemma Arsequell

If you want to attend to the online defence, please click in here*

Please, keep the microphones and cameras off during the defence.

 

*L’assistència a distància de la defensa de la tesis doctoral implicarà el tractament de les vostres dades personals i, per tant, us informem del següent: (1) El responsable del tractament de les vostres dades és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona. (2) La finalitat del tractament és gestionar la defensa de la tesi doctoral (i, entre d’altres, la seva visualització i, si escau, el seu enregistrament). (3) Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar‐les, suprimir‐les, oposar‐vos al seu tractament, sol∙licitar‐ne la portabilitat i la limitació dels tractaments, en determinades circumstàncies. (4) Podeu consultar la informació detallada dels tractaments esmentats a l’adreça electrònica https://www.ub.edu/portal/documents/34829/0/Tractament+Dades+personals/9127497d-e09e-aca4-5e49-422276dbdb7b

Mitjançant l’enviament d’un missatge de correu electrònic sol∙licitant assistir‐hi declareu que heu llegit la informació anterior sobre el tractament de dades personals. Així mateix, en el cas que no sigueu la persona que assistirà a la defensa, declareu que li heu facilitat la informació esmentada.