Objectius i Línies de Recerca

OBJECTIU PRINCIPAL

Desenvolupament d’aplicacions tecnològiques en  Química Col·loïdes. Tensioactius i Materials Avançats.

LÍNIES DE RECERCA

- Anàlisi de processos d’autoagregació de molècules tensioactives.

- Desenvolupament de formulacions “a mida” (tailor-made) i d'aplicacions tecnològiques innovadores, basades en processos d’autoagregació de molècules tensioactives i sistemes tensioactius col·loïdals.

- Utilització d’agregats tensioactius i dispersions col·loïdals com a plantilles per a la preparació de materials avançats nanoestructurats.

- Modificació (funcionalització) de superfícies (tèxtils, polimèriques, etc.) i incorporació de materials nanoestructurats.

Veure vídeo