Aspectes Diferencials

  • Existència de metodologies pròpies d’estudi que, integrades amb d’altres tècniques, permeten oferir serveis específics per a empreses.

  • Adaptació a les necessitats empresarials i d’escalabilitat industrial.

  • Gran rigor científic en el treball, alta fiabilitat de resultats i estricta confidencialitat als projectes. Acompliment dels terminis acordats amb el client en la entrega d’informes.

  • Focalització cap a processos sostenibles i respectuosos amb el medi ambient.

  • Capacitat real de desenvolupament de materials especials “ad hoc”.