Serveis a l´Empresa

Determinació de propietats col.loïdals

Caracterització de formulacions industrials basades en sistemes tensioactius.

Estudis de comportament fàsic de tensioactius en sistemes multicomponents (sistemes binaris, sistemes ternaris i pseudoternaris, etc.).

 

Preparació de formulacions

Formació, estudi de propietats i millora de l 'estabilitat de sistemes tensioactius col.loïdals (microemulsions, emulsions, nano-emulsions, etc.). Caracterització de la seva estructura.

Preparació de formulacions a mida (tailor- made) basades en sistemes tensioactius col.loïdals.

Desenvolupament de metodologies de preparació de formulacions (basades en sistemes tensioactius col.loïdals) per mètodes de baixa energia. Això pot implicar, depenent del sistema, estalvi enèrgetic, optimització de recursos i millora de propietats de la formulació.

  

 

Preparació de materials avançats nanoestructurats

Preparació de nanopartícules orgàniques i inorgàniques, amb mida i formes controlades, a partir de sistemes tensioactius col.loïdals (p.ex. per a aplicacions biomèdiques, catàlisi, etc.).

Preparació de materials amb estructura dual meso/macroporosos. Obtenció de materials amb propietats especials (mecàniques, tèrmiques, acústiques, etc.).

Preparació de tèxtils intel·ligents (capaços de respondre a estímuls externs), per exemple mitjançant nanopartícules.

Preparació d'altres materials ad-hoc a partir de sistemes tensioactius col.loïdals.

 

Modificació de superficies

Modificació (funcionalització) de superfícies mitjançant tractaments químics per a l'obtenció materials amb propietats hidrofíliques / hidrofòbiques específiques.

Estudi de superfícies de materials (polimèrics, tèxtils, etc.).