Investigadors de l’Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA), juntament amb l’Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC) han descrit que només 24 d’exposició a l’insecticida carbaryl produeix efectes nocius en larvas de peix zebra, un organisme model de laboratori utilitzat en recerca per la similitud del seu sistema nerviós al dels éssers humans. Fins i tot Fins i tot a concentracions 35.000 vegades per sota dels nivells actualment considerats com a segurs, aquest insecticida afecta greument el comportament d’aquests organismes, comprometent la seva supervivència.

“Els resultats d’aquest treball impliquen que els nivells actualment segurs d’aquest insecticida en aigua són en realitat d’alt risc per a les larves dels peixos”, explica l’autor principal de l’estudi, Demetrio Raldúa. “Aquest treball fa saltar les alarmes amb respecte el seu impacte en éssers humans i mostra la necessitat de revaluar aquest insecticida”.

La raó per la qual aquestes concentracions afecten el comportament radica en un mecanisme desconegut fins avui. L’insecticida bloqueja els receptors d’adrenalina i serotonina, dos neurotransmissors clau per al correcte funcionament per al sistema nerviós.

Nota de prensa (ESP)
Nota de premsa (CAT)

Melissa Faria, de l’IDAEA-CSIC, primera autora de l’estudi. Font: Alicia Arroyo

IQAC-CSIC Comunicació