El 8 d’abril a les 11:30, Asunción Burguete, projects and grants office manager del IQAC-CSIC, donará una xerrada en els seminaris del IQAC

Títol: HORITZÓ EUROPA 2021-2027. Estructura del programa, principals novetats i aspectes pràctics per a la participació.

Idioma del seminari: castellà

CSIC Conecta link: https://conectaha.csic.es/b/mar-pi7-cqb-vlt

Abstract:

El programa marco Horitzó Europa és el nou programa europeo d’ajudes a la recerca y la innovació pel període 2021-2027. Amb un pressupost de més de 95 bilions d’euros, Horitzó Europa constitueix el programa d’ajudes a la I+D+i més ambiciós del món.

Amb el objectiu d’incentivar la participació dels/les investigadors/es del nostre institut en Horitzó Europa, en aquest seminari es presentarà el programa, concretament la seva estructura general i les principals novetats que incorpora. A més, s’explicaran una sèrie d’aspectes pràctics per facilitar la participació (cerca de convocatòries, cerca de socis/consorcis, personal de suport disponible, etc…) així com alguns consells clau per a la preparació de propostes reeixides