El Dr. Ramon Eritja, del grup de Química d’Àcids Nucleics, i el Dr. Santiago Grijalvo, del grup de Química Col·loidal i Interfacial, juntament amb la Dra. Andreia F. Jorge, del Centre de Química de Coimbra (CQC), actuant com a editors convidats de la revista Pharmaceutics, de l’Editorial MDPI, acullen autors a presentar els seus articles per un volum especial (special issue) que porta el títol de Tendències Recents en les Teràpies Basades en el us d’Oligonucleòtids.

Les últimes dècades han estat testimonis de un interès creixent per les aplicacions clíniques dels oligonucleòtids. No obstant això, i sobretot després de l’aprovació de les vacunes amb ARN missatger en resposta a la pandèmia de la COVID-19, el potencial de les aplicacions terapèutiques d’estratègies basades en ARN s’ha accelerat enormement. Aquestes molècules tenen el poder d’abordar objectius terapèutics que es consideren normalment “no medicables” bloquejant la traducció o transcripció d’un gen específic estimulant la degradació d’un ARN missatger particular.

Aquest Special Issue té com a objectiu recollir anàlisis, articles de recerca originals i comunicacions breus que tractin sobre estratègies innovadores en el disseny, la síntesi i la caracterització d’oligonucleòtids terapèutics, a més dels avanços en la seva administració mitjançant nanotecnologies. Es considerarà també la recerca relacionada amb l’estudi d’interaccions de seqüències especifiques d’ ADN/ARN amb proteïnes.

Els manuscrits hauran d’enviar-se online a www.mdpi.com sota registre i iniciant sessió en la pàgina

Tota la informació i instruccions sobre el volum especial en aquesta pàgina de MDPI.

Termini: 31 de desembre del 2022

IQAC-CSIC Comunicació