Les Dres. Anna Aviñó i Carme Fàbrega del grup de Química d’Àcids Nucleics juntament amb la Dra. Clàudia Riccardi de la Universitat de Nàpols Federico II, la Dra. Stefania Mazzini de la Universitat de Milà i el Dr. Raimundo Gargallo de la Universitat de Barcelona, en qualitat d’editors convidats de la revista Frontiers in Chemistry, conviden als autors a enviar els seus articles al número especial sobre aptàmers basats en àcids nucleics per a teràpia i diagnòstic.

Els aptàmers basats en àcids nucleics són seqüències curtes d’ADN o ARN capaços d’adoptar arquitectures tridimensionals específiques. L’alta afinitat i selectivitat que mostren els aptàmers per determinades molècules els converteix en una prometedora alternativa als anticossos per a aplicacions biològiques.

Els aptàmers s’han convertit en una atractiva eina no sols en biologia molecular sinó també en la medicina moderna com a instruments de precisió per al diagnòstic molecular, com a dispositiu de detecció i en teràpia.

Aquest número especial se centrarà en els últims avanços en la química d’ aptàmers basats en àcids nucleics. Convidem als investigadors a enviar articles ja siguin originals o revisions que abordin tots els aspectes des de la tecnologia de selecció, estratègies d’enginyeria/modificació, caracterització, desenvolupament i/o aplicació d’ aptàmers en teràpies i diagnòstic.

Els manuscrits han d’enviar-se a través del següent enllaç.

Termini de presentació: 26 maig 2022

IQAC-CSIC Comunicació