METODOLOGIA SINTÈTICA I NOVES UNITATS DE CONSTRUCCIÓ